Selecteer een pagina

WEERBAARHEID op school met ROTS & WATER

Wat Is Rots & Water?

Rots en water is een erkende weerbaarheidstraining voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Tijdens de training werken we rond vier grote thema’s:

  • Weerbaarheid : omgaan met pestgedrag, omgaan met groepsdruk, voor jezelf opkomen, eigen grenzen bewaken, gemakkelijk(er) contact leggen met anderen
  • Zelfvertrouwen: eigen sterktes benoemen, onzekerheden overwinnen, eigen grenzen verleggen, meer initiatief nemen, zich minder angstig voelen bij nieuwe opdrachten
  • Zelfcontrole: conflictsituaties uit de weg gaan, omgaan met frustraties en teleurstellingen, innerlijke rust bewaren, grenzen van anderen respecteren, eigen grenzen correct aangeven
  • Zelfrespect: voor de eigen mening opkomen, neen zeggen, eigen grenzen respecteren, voor jezelf kiezen

Het programma is opgebouwd rond de twee begrippen Rots en Water. De Rots staat voor onverzettelijk en krachtig, het Water staat symbool voor buigzaam, beweeglijk, meegevend en verbinding. Samen vormen zij de balans tussen geven en nemen… tussen rekening houden met de anderen (water) en tegelijkertijd opkomen voor je eigen wensen, verlangens en overtuigingen (rots). Beide houdingen zijn essentieel in het dagelijks leven. Een rotshouding zal meer aangewezen zijn bij groepsdruk, terwijl een waterhouding de voorkeur geniet bij discussies.

INTRODUCTIE voor LEERKRACHTEN

Overweegt u Rots en Water binnen uw school en vindt u het interessant om dit onderwerp aan de snijden tijdens een studiedag of als introductie van een teamvergadering?

Op vraag organiseer ik graag een workshops waarin leerkrachten, zorgteam en/of studenten kunnen proeven van de methodiek Rots en Water.

Tijdens de kennismakingsworkshop neem ik je op een enthousiaste manier mee in de methodiek van Rots en Water. De thema’s en de rode draad van het programma worden toegelicht. De nadruk ligt op actie en beleving.

VOOR WIE?

Voor alle leerkrachten (kleuter- en lager onderwijs, maar ook secundair onderwijs), zorgteam en andere professionals aan wie de zorg van kinderen is toevertrouwd.

Graag meer info? Dit kan steeds via mail ? wendy@lieflijf.be

WORKSHOPS Rots & Water met de klas

workshops rond diverse thema’s. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere: groepsdynamiek, klassfeer, pesten, zelfvertrouwen, veerkracht, enz. We hebben een aanbod voor kinderen uit de lagere school en jongeren uit het middelbaar.

Duur: 75 min

Prijs : 175€ (incl. BTW) per workshop van 75 minuten (exclusief vervoerskosten).

LESSENREEKS Rots & WATER in klasverband

Op vraag van scholen kom ik graag een Rots en Water training geven aan een klas of een groep kinderen. Afhankelijk van de vraag wordt de groepsgrootte vastgesteld, evenals de duur en de kosten van de training.

Iedere groep is natuurlijk anders en ik probeer de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Leerdoelen kunnen heel uiteenlopend zijn : lichaamstaal, grenzen aanvoelen en grenzen aangeven, pesten en gepest worden, groepsdruk, mentale kracht,…

Gedurende enkele weken gaan we op een (inter)actieve, speelse wijze aan de slag met een klasgroep. Door te investeren in de groepsdynamiek pogen we de klassfeer naar een hoger niveau te tillen.

Duur: 6 tot 8 sessies, verspreid over respectievelijk 6 tot 8 weken

Prijs :  Afhankelijk van de tijdsduur van de sessies en de lengte van de trainingsreeks wordt een vrijblijvende offerte opgemaakt. 

Graag meer info? Dit kan steeds via mail ? wendy@lieflijf.be

Call Now Button