Selecteer een pagina

Ta-len-t in de klas

Talent in de klas

Talent en talentontwikkeling krijgen de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Ook in het onderwijs.
Maar, hoe begin je er aan in de klas?
Leer er alles over tijdens onze vormingen over talentgericht onderwijs.

Opleidingen leerkrachten

Denk jij bij het woord ’talent’ aan die ene topvoetballer? Of aan dat meisje in je klas dat zich volledig gooit op het oplossen van dat rekenraadsel? Talent is overal, het is de kunst het te zien. Het te (h)erkennen en het ruimte te geven om te groeien. Maar, hoe begin je daar dan aan? Hoe kan je talent zien? En hoe zorg je er voor dat kinderen hun talenten kunnen tonen in de klas?

Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens onze vormingen voor teams. We bieden 3 formules aan:

  • een inspiratiesessie van maximum 2 uur, ideaal om tijdens een personeelsvergadering voor een eerste keer het begrip ’talent’ binnen te brengen bij het leerkrachtenteam en hen te enthousiasmeren om zich er verder in te verdiepen.
  • een workshop van ongeveer 3 uur, waarbij de kijk op talent wordt verbreed en het startschot wordt gegeven voor talentgericht onderwijs.
  • een dagopleiding van ongeveer 6 uur, wanneer je met het ganse team aan de slag wil met onze methode en er helemaal wil induiken.

Tijdens deze opleidingen leren onderwijsprofessionals kijken naar het gedrag van kinderen én de talenten die hier achter schuilen. De personages uit het boek ‘Kontzettend Bedankt’ zorgen voor herkenbaarheid en creëren een raamwerk waarmee in de klas kan worden gewerkt. 

De deelnemers leren de filosofie kennen achter het begrip ’talentgericht onderwijs’. Ze leren talenten herkennen en benoemen. Ze leren hoe ze een context kunnen creëren waar elk ieder talent tot zijn recht kan komen. We bieden bruikbare tools en werkvormen aan die in de klas kunnen ingezet worden en helpen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Talentenateliers leerlingen

Onze talentenateliers gaan door in de klas. Aan de hand van een verhaal, foto’s van activiteiten en zes herkenbare personages gaan de kinderen op zoek naar hun eigen talenten. Telkens aangepast aan de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De klasleerkracht ontvangt na afloop educatief materiaal om verder mee aan de slag te gaan tijdens de lessen.

https://www.talentindeklas.be/leerlingen

Call Now Button