Rots & Water training is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma, dat zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, zelfvertrouwen, weerbaarheid en beheersing.

Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen methodiek, die wereldwijd gehanteerd wordt om kinderen en jongeren zowel weerbaarder te maken, alsook zichzelf (beter) te leren beheersen.

Deze methodiek heeft eveneens een positief resultaat op het zelfbeeld  en de sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren.