Coaching voor kinderen, jongeren & hun (plus)ouders

Kindercoach (6-12j)

Iedere ouder wil het liefst dat zijn kind lekker in zijn vel zit. Gelukkig  is dat vaak ook zo. Soms krijgen kinderen echter te maken met een probleem, een situatie of een gebeurtenis waarmee ze zich even geen raad weten. Af ten toe is er geen aanwijsbare aanleiding waarom kinderen zich niet goed voelen. Voor volwassenen is het vaak al lastig te achterhalen wat er precies speelt, laat staan voor een kind.

Als kindercoach help ik kinderen om antwoorden te vinden. Het antwoord is vaak al (on)bewust aanwezig in het kind, toch is  er nog iemand nodig om samen deze antwoorden naar boven te halen. Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen, ontdekken kinderen hun eigen kracht. Hierdoor gaan ze steviger in hun schoenen staan en lekkerder in hun vel zitten. Ze leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken, in te zetten en krijgen zo weer zelfvertrouwen. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. De leefwereld van het kind staat in deze sessies centraal, maar ook de ouders zijn van onschatbare waarde.

Waar kan ik jouw kind bij helpen?

 • weerbaarheid (beter voor jezelf opkomen)
 • sociale vaardigheden (laten zien wie je bent, anderen kunnen respecteren voor wie ze zijn)
 • leren omgaan met angsten (bv faalangst)
 • zelfvertrouwen (leren blij zijn met wie je bent, weten wat je kan, op zoek gaan naar talenten)
 • omgaan met allerlei emoties (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien)
 • vage buik- en/of hoofdpijnklachten, slapeloosheid, vermoeidheid, …
 • concentratieproblemen
 • omgaan met een echtscheiding 
 • verdriet en rouwverwerking
 • ‘storend’ gedrag (thuis of op school)
 • (leer) problemen op school
 • pestgedrag (zelf pesten of gepest worden)

 Jongerencoach (13-18j)

Soms weet je het gewoon even niet meer. Spanningen en frustraties komen naar boven. Je zit niet lekker in je vel en je weet even niet meer zo goed bij wie je met je verhaal terecht kunt… Je bent echt niet de enige hoor!

Als jongerencoach luister en help ik om dát te bereiken waar jij naar op zoek bent. Ik ben er helemaal voor jou. Los van school, los van je ouders, los van eender wat en zonder te oordelen. We praten over dingen die jou interesseren of bezighouden. Samen stellen we doelen op die voor jou belangrijk zijn. Ik help je om zélf die doelen te bereiken. Verder kijken we ook samen naar jouw talenten, want deze zijn het waard om verder te ontwikkelen. Als jongerencoach help ik jou om je gedachten op een rijtje te krijgen, jezelf beter te begrijpen en je leven opnieuw op de rails te zetten.

Thema’s waarmee ik jou kan helpen :

 • keuzes maken: op school, studiekeuzes, opbouwen van eigen sociaal netwerk,…
 • (nieuwe) gezinssituaties: nieuw samengesteld gezin, gescheiden ouders, contact met grootouders, omgaan met broers of zussen,…
 • je “anders voelen”:  hooggevoeligheid, leermoeilijkheden zoals ADHD, ADD, autisme, agressiviteit,…
 • vragen rond eigenheid & identiteit: je plek innemen in de groep, omgaan met leiderschap, zelfvertrouwen, faalangst,…
 • onbeantwoorde levensvragen: rouw, verwerken/omgaan met overlijden van een ouder, vriend, familielielied, auto-mutulatie, zelfmoord,…
 • omgaan met kwaliteiten/talenten,…
 • verslavingen: eetstoornissen, druggebruik,…

Studiebegeleiding

Je kind is slim genoeg, maar op school lukt het niet zo goed. Je kind krijgt de tafels niet onder de knie. Of misschien is kloklezen een ramp en heeft het totaal geen besef van de tijd? Wellicht is je kind een ‘beelddenker.

Beelddenkers denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Deze kinderen hebben nood aan een andere manier van leren. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of wordt gedacht aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van jouw beelddenker.

De basistraining bestaat uit 4-6 sessies, hierna kan je met je kind de woordpakketten, tafels, enz verder zelf  oefenen. Mocht je het prettiger vinden dat ik hiermee verder ga, dan is dit mogelijk. De sessies vinden in principe onder schooltijd plaats, in de praktijk of op school. Er is beperkte mogelijkheid om de afspraak na schooltijd te plannen. Heb je hierover nog vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Ouderbegeleiding

Soms lukt het, ondanks alle inzet, gewoon even niet. De gezelligheid is verdwenen. Het contact verloopt stroef. Er wordt meer ruzie gemaakt en de discussies lopen vaak hoog op. Je zit met je handen in het haar en hebt het gevoel dat je de controle over je kinderen kwijt raakt…  Je zou het zo fijn vinden als het opnieuw wat gezelliger in huis wordt. Wat meer structuur, meer positiviteit, meer contact en communicatie met elkaar. Zoals het nu gaat wil je het niet meer! Je maakt je zorgen over de toekomst van jouw gezin… Soms kan een kleine verandering al een heel groot verschil maken…Ik kijk graag met jullie mee!

• Oudergesprekken

Waar loop je tegenaan als ouder? Wat heb je al geprobeerd en met welk resultaat? Hoe ga jij in gesprek met je kinderen en voelt dat goed voor allemaal? Wil je meer structuur aanbieden in je gezin maar weet je niet hoe je dat kan aanpakken? We gaan samen in gesprek en zoeken naar haalbare mogelijkheden.

• Gezinssessies

Waar lopen jullie als (samengesteld) gezin tegenaan? Wat speelt er binnen het gezin? Waar is behoefte aan? Onder mijn begeleiding gaan we samen aan tafel zitten, samenwerken en kijken wat er ter sprake komt. Eerlijk durven en kunnen zijn. En vooral luisteren naar elkaar! Juist in zo’n sessie speelt positiviteit een grote rol! Weer op zoek naar verbinding…

Eetstoornissen

Problematisch eetgedrag komt steeds vaker voor. Zelfs heel jonge tieners beginnen al te lijnen en eetstoornissen zoals anorexia nervosa en obesitas komen steeds frequenter voor.

Een eetprobleem (-stoornis) is zelden een zuiver voedingsprobleem. Het is slechts een symptoom van iets wat eronder schuil gaat. Het eetgedrag kan getriggerd worden door allerlei omstandigheden waaronder eenzaamheid, spanningen, boosheid, het niet kunnen hanteren van emoties,  kritische gedachten, negatief zelfbeeld en zo veel meer… de oplossing ligt niet in het lijnen, maar in het oplossen van de onderliggende factoren. Anders leren omgaan met situaties, gedachten en gevoelens …leren luisteren naar de diepere betekenis.

Als ervaringsdeskundige weet ik wat het is om met een eetstoornis te leven.  Als coach ondersteun ik de jongere in zijn/haar eigen proces door te begeleiden, spiegelen, confronteren enerzijds en door het aanrijken van nieuwe vaardigheden, ziens- & denkwijzen anderzijds. Door te oefenen en te verkennen. De focus ligt hierbij op het vooropgestelde doel en niet op het gewicht en het eten.