Kinderen (6-12j)

Gevolgde opleidingen
 • Bachelor Voeding en Dieetleer
 • Opleiding Leerkracht secundair onderwijs
 • Opleiding tot Professioneel gecertificeerde coach
 • Opleiding tot kinder- & jongerencoach
 • Creatief coachen
 • EFT (emotional freedom techniek)
 • Ouderbegeleiding
 • Ontspanning en massagetechnieken
 • Werken met visualisatie
 • De kracht van verhalen
 • Samen leren in Beelden (“Ik leer anders”)
 • Blij met Mij “Werken met Talenten”
 • Rouw en Verlies bij kinderen en jongeren
 • Opvoeden vanuit Verbinding

Tijdens een vrijblijvende oriënterend gesprek (telefonisch of via mail) bekijken we samen uw hulpvraag en of ik iets kan betekenen voor uw kind. Ik zal u informeren over de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende uw vraag. Als u vindt dat uw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Het kennismakingsgesprek is gericht op het kennis maken met elkaar en met de praktijk. Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag zorgvuldig bepaald en proberen we de te bereiken doelen helder te krijgen. Aan de hand van het intakeformulier zal ik een aantal vragen stellen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Wanneer er van beide kanten een goed gevoel is, leggen we een eerste datum vast voor het coaching traject met jouw kind. 

In het vervolgtraject werk ik in principe alleen met uw kind. Ervaring leert dat kinderen tijdens de sessies met ouders gefocust blijven op hun ouders om hen niet teleur te stellen, boos of verdrietig te maken. Er rust een bepaalde druk op hun schouders. In andere sessies is het juist van belang dat u als ouder er wel bij bent. Dit laat ik u van te voren weten. 

Tijdens de eerste sessie neem ik de tijd om jullie kind te leren kennen en omgekeerd. Ik luister naar de hulpvraag van jullie kind en we maken tijd om creatief aan de slag te gaan. Hierna stel ik een plan op maat van uw kind op.  De insteek tijdens het coaching traject is oplossingsgericht. In het tempo van uw kind en aansluitend op zijn of haar belevingswereld, leeftijd en interesses onderzoek ik met uw kind welke mogelijkheden er zijn voor verandering en welke handvatten we hierbij kunnen gebruiken. Soms geef ik een (kleine) huiswerkopdracht mee, zodat iets thuis kan worden afgemaakt of kan worden geoefend. 

 Na 3 sessies plannen we een oudergesprek. We  bespreken tijdens dit gesprek de afgelopen sessies, hoe het tot nu toe is gegaan, wat uw kind al heeft bereikt en of verder vervolg nodig is.