Kindercoach (6-12j)

Gevolgde opleidingen
 • Bachelor Voeding en Dieetleer
 • Opleiding Leerkracht secundair onderwijs
 • Opleiding tot Professioneel gecertificeerde coach
 • Opleiding tot kinder- & jongerencoach
 • Creatief coachen
 • EFT (emotional freedom techniek)
 • Ouderbegeleiding
 • Ontspanning en massagetechnieken
 • Werken met visualisatie
 • De kracht van verhalen
 • Samen leren in Beelden (“Ik leer anders”)
 • Blij met Mij “Werken met Talenten”
 • Rouw en Verlies bij kinderen en jongeren
 • Opvoeden vanuit Verbinding

Iedere ouder wil het liefst dat zijn kind lekker in zijn vel zit. Gelukkig  is dat vaak ook zo. Soms krijgen kinderen echter te maken met een probleem, een situatie of een gebeurtenis waarmee ze zich even geen raad weten. Af ten toe is er geen aanwijsbare aanleiding waarom kinderen zich niet goed voelen. Voor volwassenen is het vaak al lastig te achterhalen wat er precies speelt, laat staan voor een kind.

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen, ontdekken kinderen hun eigen kracht. Hierdoor gaan ze steviger in hun schoenen staan en lekkerder in hun vel zitten. Ze leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken, in te zetten en krijgen zo weer zelfvertrouwen. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. De leefwereld van het kind staat in deze sessies centraal, maar ook de ouders zijn van onschatbare waarde.

Waar kan ik jouw kind bij helpen?

 • weerbaarheid (beter voor jezelf opkomen)
 • sociale vaardigheden (laten zien wie je bent, anderen kunnen respecteren voor wie ze zijn)
 • leren omgaan met angsten (bv faalangst)
 • zelfvertrouwen (leren blij zijn met wie je bent, weten wat je kan, op zoek gaan naar talenten)
 • omgaan met allerlei emoties (grip krijgen op je gevoelens en deze laten zien)
 • vage buik- en/of hoofdpijnklachten, slapeloosheid, vermoeidheid, …
 • concentratieproblemen
 • omgaan met een echtscheiding 
 • verdriet en rouwverwerking
 • ‘storend’ gedrag (thuis of op school)
 • (leer) problemen op school
 • pestgedrag (zelf pesten of gepest worden)