Hoe werk ik?

Kinderen (6-12j)

Tijdens een vrijblijvende oriënterend gesprek (telefonisch of via mail) bekijken we samen uw hulpvraag en of ik iets kan betekenen voor uw kind. Ik zal u informeren over de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende uw vraag. Als u vindt dat uw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek is gericht op het kennis maken met elkaar en met de praktijk. Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag zorgvuldig bepaald en proberen we de te bereiken doelen helder te krijgen. Aan de hand van het intakeformulier zal ik een aantal vragen stellen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Wanneer er van beide kanten een goed gevoel is, leggen we een eerste datum vast voor het coaching traject met jouw kind. 

In het vervolgtraject werk ik in principe alleen met uw kind. Ervaring leert dat kinderen tijdens de sessies met ouders gefocust blijven op hun ouders om hen niet teleur te stellen, boos of verdrietig te maken. Er rust een bepaalde druk op hun schouders. In andere sessies is het juist van belang dat u als ouder er wel bij bent. Dit laat ik u van te voren weten. 

Tijdens de eerste sessie neem ik de tijd om jullie kind te leren kennen en omgekeerd. Ik luister naar de hulpvraag van jullie kind en we maken tijd om creatief aan de slag te gaan. Hierna stel ik een plan op maat van uw kind op.  De insteek tijdens het coaching traject is oplossingsgericht. In het tempo van uw kind en aansluitend op zijn of haar belevingswereld, leeftijd en interesses onderzoek ik met uw kind welke mogelijkheden er zijn voor verandering en welke handvatten we hierbij kunnen gebruiken. Soms geef ik een (kleine) huiswerkopdracht mee, zodat iets thuis kan worden afgemaakt of kan worden geoefend. 

 Na 3 sessies plannen we een oudergesprek. We  bespreken tijdens dit gesprek de afgelopen sessies, hoe het tot nu toe is gegaan, wat uw kind al heeft bereikt en of verder vervolg nodig is.

Jongerencoach (13-18j)

Je kan zelf een afspraak maken met mij of het aan je ouders vragen. Deze afspraak kan doorgaan bij mij in de praktijkruimte of misschien praat jij wel het gemakkelijkst terwijl we een wandeling maken in de buurt. Je ouders of voogd moeten wel akkoord zijn met onze samenwerking. Hoeveel keer we gaan praten hangt af van jouw vraag. Jij beslist hoe snel we gaan. Misschien moet ik tussendoor wel een paar keer met je ouders of met jullie allemaal samen praten. Dat hangt af van het soort probleem, maar nogmaals, niets gebeurt zonder jouw akkoord.

Studiebegeleiding

Tijdens een vrijblijvende oriënterend gesprek (telefonisch of via mail) bekijken we samen uw hulpvraag en of ik iets kan betekenen voor uw kind. Ik zal u informeren over de mogelijkheden en mijn werkwijze betreffende uw vraag. Als u vindt dat uw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek is gericht op het kennis maken met elkaar en met de praktijk. Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag zorgvuldig bepaald en proberen we de te bereiken doelen helder te krijgen. Wanneer er van beide kanten een goed gevoel is, leggen we een eerste datum vast voor het coaching traject met jouw kind.

Tijdens de eerste sessie neem ik de tijd om jullie kind te leren kennen en omgekeerd. En om een duidelijk beeld te krijgen of hoe kind effectief een beelddenker is.

De training bestaat uit 4-6 sessies, hierna kunt u met uw kind de woordpakketten, tafels, … zelf verder oefenen. Mocht u het prettiger vinden dat ik hiermee verder ga, dan is dit mogelijk. Bij jonge kinderen werk ik tijdens de sessies samen met het kind en is één van de ouders aanwezig.

De sessies vinden in principe plaats tijdens de schooluren, in de praktijk of op school. Er is beperkte mogelijkheid om een afspraak na school in te plannen. Hebt u hierover vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Ouderbegeleiding

Vaak kan een ouder zich ‘eenzaam’ voelen in een moeilijke situatie, ook al wordt er nog zoveel en goed bedoelde steun vanuit de omgeving geboden. U kunt met mij een afspraak maken om eens alles op een rijtje te zetten en te kijken op welke manier er hulp geboden kan worden. Dit gesprek kan éénmalig zijn, of meerdere gesprekken die bijv. parallel lopen aan het traject van uw kind. Indien u hierover vragen heeft, kan u me steeds vrijblijvend opbellen of mailen.

Eetstoornissen

Het naar buiten komen met je eetprobleem is vaak een gevoelig moment. Tijdens een kennismakingsgesprek maken we in eerste instantie kennis met elkaar en met de praktijk. Tegelijkertijd is dit een intensieve sessie waarin je meer helderheid krijgt over je eetprobleem, wat je wilt bereiken en hoe ik je hierbij kan helpen. We staan uitgebreid stil bij je doel: hoe ziet je leven eruit als je je eetstoornis achter je hebt gelaten? En bij hoe het nu met je is. Zodat duidelijk wordt wat je precies wilt bereiken en wat je achter wilt laten. Ook maken we de eerste keer afspraken over frequentie en aanpak.

Vanaf dan gaan we actief aan de slag. Tijdens het coaching traject neem ik de regie niet over maar ondersteun ik jou in je eigen proces door je te begeleiden, spiegelen, confronteren en steunen, door je nieuwe vaardigheden, ziens- en denkwijzen aan te reiken, met je te oefenen en te verkennen.

Stel je hier niet uitsluitend traditioneel gesprekken op twee stoelen voor. Mijn werkwijze is dynamisch en bestaat onder andere uit gesprekken, (lichaams) oefeningen en creatieve werkvormen. Ook geef ik opdrachten mee voor de periodes tussen de sessies in.

Herstellen van een eetstoornis gaat met vallen en opstaan. Soms ga je twee stappen vooruit, soms ook weer vijf achteruit. Dit is heel normaal en onderdeel van het proces waar je in zit. Vertrouw er op dat het uiteindelijk goed komt. Samen pakken we iedere keer gewoon de draad weer op en werken we stap-voor-stap naar het bereiken van het “doel” zoals jij voor ogen hebt.