Eetstoornissen

Gevolgde opleidingen
 • Bachelor Voeding en Dieetleer
 • Opleiding Leerkracht secundair onderwijs
 • Opleiding tot Professioneel gecertificeerde coach
 • Opleiding tot kinder- & jongerencoach
 • Creatief coachen
 • EFT (emotional freedom techniek)
 • Ouderbegeleiding
 • Ontspanning en massagetechnieken
 • Werken met visualisatie
 • De kracht van verhalen
 • Samen leren in Beelden (“Ik leer anders”)
 • Blij met Mij “Werken met Talenten”
 • Rouw en Verlies bij kinderen en jongeren
 • Opvoeden vanuit Verbinding

Het naar buiten komen met je eetprobleem is vaak een gevoelig moment. Tijdens een kennismakingsgesprek maken we in eerste instantie kennis met elkaar en met de praktijk. Tegelijkertijd is dit een intensieve sessie waarin je meer helderheid krijgt over je eetprobleem, wat je wilt bereiken en hoe ik je hierbij kan helpen. We staan uitgebreid stil bij je doel: hoe ziet je leven eruit als je je eetstoornis achter je hebt gelaten? En bij hoe het nu met je is. Zodat duidelijk wordt wat je precies wilt bereiken en wat je achter wilt laten. Ook maken we de eerste keer afspraken over frequentie en aanpak.

Vanaf dan gaan we actief aan de slag. Tijdens het coaching traject neem ik de regie niet over maar ondersteun ik jou in je eigen proces door je te begeleiden, spiegelen, confronteren en steunen, door je nieuwe vaardigheden, ziens- en denkwijzen aan te reiken, met je te oefenen en te verkennen.

Stel je hier niet uitsluitend traditioneel gesprekken op twee stoelen voor. Mijn werkwijze is dynamisch en bestaat onder andere uit gesprekken, (lichaams) oefeningen en creatieve werkvormen. Ook geef ik opdrachten mee voor de periodes tussen de sessies in.

Herstellen van een eetstoornis gaat met vallen en opstaan. Soms ga je twee stappen vooruit, soms ook weer vijf achteruit. Dit is heel normaal en onderdeel van het proces waar je in zit. Vertrouw er op dat het uiteindelijk goed komt. Samen pakken we iedere keer gewoon de draad weer op en werken we stap-voor-stap naar het bereiken van het “doel” zoals jij voor ogen hebt.