Rots & water Trainingen

In ’t kort

Training

Op vraag van scholen kom ik graag een Rots en Water training geven aan een klas of een groep kinderen. Afhankelijk van de vraag wordt de groepsgrootte vastgesteld, evenals de duur en de kosten van de training.

Beschrijving

Op vraag van scholen kom ik graag een Rots en Water training geven aan een klas of een groep kinderen. Afhankelijk van de vraag wordt de groepsgrootte vastgesteld, evenals de duur en de kosten van de training.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. Ik probeer de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om je een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

 • Gronden en centreren,
 • Sterk staan,
 • Rotshouding en Waterhouding,
 • Rots&Water op het schoolplein,
 • Rots&Water in persoonlijk contact,
 • Ademkracht,
 • Lichaamstaal,
 • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven,
 • Pesten en gepest worden,
 • Groepsdruk,
 • Mentale kracht.

Als school kan je er natuurlijk ook voor kiezen de gymzaal ter beschikking te stellen na schooltijd en de ouders zelf te laten intekenen. De kosten zijn dan voor de ouders zelf of de school kan besluiten in die kosten te delen.

Graag meer info? Dit kan steeds via mail 😊 wendy@lieflijf.be